Preskočiť na obsah

Wikicitáty:Čo Wikicitáty nie sú

Zo stránky Wikicitáty

Táto stránka sa považuje za súčasnú smernicu Wikicitátov. Hoci ju slovenská komunita ešte neprijala oficiálne, mala by byť zatiaľ považovaná za štandard. Pokiaľ nie ste administrátormi, tak návrhy na zmeny tejto stránky uvádzajte prosím na diskusnej stánke.

 • Wikicitáty nie je slovník. Každý článok by mal smerovať k tomu, aby pokrýval čo najviac citátov. Ak máte záujem pracovať na wikislovníku, skúste náš sesterský projekt Wiktionary.
 • Wikicitáty nie je papierová databáza citátov. Preto nemá obmedzenia na veľkosť, môže obsahovať linky, môže byť aktuálnejšia atď. Taktiež to znamená, že štýl a rozsah písania vhodný pre tlačenú formu nie je pre Wikicitáty nutným obmedzením.

Články Wikicitátov nie sú:

 1. Slovníkové definície. Pretože Wikicitáty nie je slovník, nevytvárajte prosím články, ktoré definujú iba termín. Doložte prosím doň citát ktorý doplňuje konkrétne slovo.
 2. Zoznam takýcho definícií. Môže však obsahovať rozlišovacie (disambiguation) stránky pozostávajúce z wikilinkov na ďalšie stránky; tieto sa používajú na vyjasnenie rozličných významov daného slova.
 3. Návod na použitie či lexikón slangu a idiómov. Wikicitáty nie sú tu na to, aby ste sa v nej dozvedeli ako používať slová, idiómy a pod. Neučíme ľudí vyjadrovať sa ako "leet cracker" alebo en:Cockney kominár. Niekedy však môže byť dôležité opísať v kontexte encyklopedického článku ako sa slovo používa, aby ho bolo možné odlíšiť od podobných, s ktorými je ľahké si ho zameniť, ako napr. en:Nation alebo en:Freedom.

Wikipédia nie je kazateľnica[upraviť]

Wikipédia nie je kazateľnica, chatovacia miestnosť, diskusné fórum, ani miesto pre propagandu či reklamu. Z toho dôvodu citáty Wikicitátov nie sú:

 1. Propaganda alebo obhajovanie akéhokoľvek druhu. Samozrejme, že citát môže objektívne opisovať takéto veci, ak je dodržaná snaha podať veci z neutrálneho uhla pohľadu. Ak chcete presvedčiť ľudí o správnosti svojho pohľadu na vec, mali by ste využiť Usenet alebo blog.
 2. Diskusné fórum. Zostaňte prosím pri úlohe tvorby wikicitátov. S ľuďmi môžete diskutovať na ich diskusných stránkach, v žiadnom prípade však nediskutujte na stránke článku.
 3. Primárny zdroj. Nie každý citát na Wikicitátoch musí pochádzať z kníh, magazínov atď.; je však potrebné, aby bola aspoň na takejto úrovni spoľahlivosti a overiteľnosti. Preto prosíme uvádzajte zdroje pod samotného autora. Napríklad citácia knihy, tlače alebo spoľahlivého webového zdroja demonštruje overiteľnosť materiálu, teda nie je názorom redaktora.
 4. Vlastná propagácia. Aj keď pokojne môžete písať vlastné citáty, pamätajte, že štandard encykolpedického citátu sa týka tohto prípadu rovnako ako všetkých ostatných. V skutočnosti len veľmi málo do určitej miery známych wikipedistov prispelo vlastným citátom, a zvyčajne to bolo prijaté po určitej diskusii. Vytváranie nadbytočných odkazov na autobiografické články nie je prijateľné. Pozri en:Wikipedia:Autobiography.
 5. Reklama. Citáty o spoločnostiach sú v poriadku, ak sú napísané objektívnym a nezainteresovaným štýlom. Externé odkazy na komerčné organizácie sú prijateľné, ak slúžia na identifikáciu veľkých korporácií s nimi spojených (pozri napr. en:finishing school). Prosím majte na pamäti, že tento projekt neschvaľuje akékoľvek obchody a nezúčastňuje sa v partnerských ("affilate") programoch.

Wikicitáty nie sú zrkadlo ani úložisko odkazov, obrázkov či multimediálnych súborov[upraviť]

Wikicitáty nie sú zrkadlo ani úložisko odkazov, obrázkov či multimediálnych súborov. Všetok obsah Wikicitátov musí byť neľutostne upravovaný, aby mohol byť súčasťou encyklopédie. Tým, že pošlete váš príspevok súhlasíte, že je licencovaný ako GNU FDL 2. Články Wikicitátov nie sú:

 1. Čisto zbierka externých odkazov ani katalóg stránok. Nie je nič zlé na tom pridať do článku zoznam kontextovo relevantných odkazov, ale nadmerne veľké zoznamy môžu spôsobiť zakrpatenie článku a odviesť pozornosť od účelu Wikicitátov.
 2. Čisto zbierka interných odkazov s výnimkou rozlišovacích stránok v prípade, že je názov článku nejednoznačný, a tematických zoznamov pomáhajúcich s organizáciou článkov.
 3. Čisto zbierka public domain alebo iného zdrojového materiálu ako celé knihy alebo zdrojový kód, originálne historické dokumenty, listy, zákony, vyhlásenia a iný zdrojový materiál užitočný len vo svojej nezmenenej originálnej forme. Kompletné kópie primárnych zdrojov patria do Wikisource. Nie je nič zlé na použití public domain zdrojov ako en:1911 Encyclopaedia Britannica pri tvorbe obsahu článkov. Pozri tiež en:Wikipedia:Don't include copies of primary sources.
 4. Zbierka fotografií či multimediálnych súborov bez enclyklopedického textu. Ak chcete prezentovať obrázok, musí mať súvis s konkrétnym autorom či citátom. Inak zvážte jeho pridanie do Wikimedia Commons.ia:Public domain image resources]].
 1. Cestovný sprievodca. Slovo Paríž by mal obsahovať citáty o Paríži, ale nie telefónne číslo alebo adresu vášho obľúbeného hotela či cenu café au lait na Champs-Elysées. Takéto podrobnosti sú však vítané na [1], ale majte na pamäti, že z dôvodov dodržania autorských práv, ak nie ste ich držiteľom, nemôžete bez povolenia kopírovať infomácie vo veľkom.
 2. Pamätník. Je vždy smutné, keď človek zomrie, ale Wikicitáty nie je miestom, kde mu môžete vzdať česť. Predmet citátu musí obsahovať citáty autora, nie to, ako si ho rodina a príbuzní pamätajú.
 3. Aktuality. Wikicitáty by nemali ponúkať informácie o aktuálnych udalostiach (práve na to je určený náš sesterský projekt Wikinews).
 4. Genealogické záznamy a zlaté stránky. Biografické články by mali byť výlučne o ľuďoch s nejakou povesťou alebo významom. Jedým z meradiel významu je, či o človeku existujú citáty.
 5. Katalógy, katalógové položky a zdroje pre vedenie obchodov. Napríklad citát o rádiovej stanici by vo všeobecnosti nemal obsahovať zoznam nadchádzajúcich udalostí, aktuálnych akcií, telefónne čísla atď. (hoci zmienka o významných udalostiach či akciách môže byť prijateľná). Ďalej diskusné stránky citátov sú na diskusiu o obsahu a úpravách článku, nie na vedenie obchodu súvisiaceho s obsahom článku.

Wikicitáty nie sú cenzurované pre ochranu mladistvých[upraviť]

Obsah projektu Wikipedie môžu niektorí čitatelia považovať za diskutovateľný alebo urážlivý. Každý čitateľ Wikicitátov môže upravovať článok (citát) a zmeny sa zobrazia okamžite bez akejkoľvek kontroly zaručujúcej vhodnosť či presnosť, takže Wikicitáty nemôžu zaručiť, že vy alebo vaše dieťa neuvidí nevhodný obsah (ako nevhodné odkazy na tzv. shock sites). Hoci takýto obsah je zvyčajne okamžite odstránený, obsah niektorých článkov môže byť predmetom diskusií, za podmienky, že neporušujú žiadnu z existujúcich zásad (obzvlášť Nestranný uhol pohľadu) ani zákony štátu Florida v USA, kde sú servery hosťované.

Čo komunita nie je[upraviť]

Wikicitáty nie sú bojiskom[upraviť]

Od každého používateľa sa očakáva slušná (en) a pokojná (en) komunikácia s ostatnými v duchu spolupráce. Neurážajte (en), nezneužívajte a nezastrašujte tých, s ktorými máte nezhody. Pristupujte inteligentným spôsobom a zapájajte sa do zdvorilej diskusie. Nevytvárajte a neupravujte citáty len z dôvodu dokázania vašej pravdy (en). Nevyvíjajte právne (en) hrozby na Wikicitáty, wikipedistov a Wikimedia Foundation 3. Hrozby nebudú tolerované a môžu vyústiť do zablokovania (en). Pozri aj en:Wikipedia:Dispute resolution.

Wikicitáty nie sú anarchiou[upraviť]

Wikicitáty sú slobodné a otvorené, ale obmedzujú slobodu aj otvorenosť tam, kde sa vymykajú účelu tvorby encyklopédie. V súlade s tým Wikicitáty nie sú fórom pre neregulovanú slobodu prejavu. Fakt, že Wikicitáty sú otvoreným samosprávnym projektom neznamená, že je súčasťou jej účelu skúmať možnosti anarchistických komunít. Našim cieľom je budovať encyklopédiu, nie testovať aplikáciu anarchizmu. Ak chcete robiť to, môžete použiť odrodu Wikipédie Anarchopedia. Pozri aj meta:Power structure.

Wikicitáty nie sú demokraciou[upraviť]

Wikicitáty nie sú demokratickým experimentom. Jej primárnou metódou hľadania konsenzu je diskusia, nie hlasovanie. To znamená, že väčšinový názor nie je nutne ten, ktorým sa Wikicitáty budú riadiť. Často sa vedú rôzne hlasovania, ale ich číselné výsledky sú obyčajne iba jedným z niekoľkých spôsobov rozhodovania. Diskusia sprevádzajúca proces hlasovania je rozhodujúcim prostriedkom dosiahnutia konsenzu. Napríklad: Názov stránky je trochu zle zvolený, pretože diskusia je dôležitejšia ako samotné hlasovanie.

Wikicitáty nie sú byrokraciou[upraviť]

Nezhody by mali byť riešené konsenzuálnou diskusiou namiesto striktného dodržiavania pravidiel a procedúr. Mali by sme sa vyhýbať en:Instruction creep. Vnímaná procedurálna chyba pri ktoromkoľvek príspevku ako nápad či nominácia nie je dôvodom, aby bol tento považovaný za neplatný. Nasledujte ducha, nie literu pravidiel, zásad a smerníc.

Keď neviete čo robiť[upraviť]

 • Keď neviete čo by malo či nemalo byť v článku nazvanom "čokoľvek", spýtajte sa v duchu, čo by čitateľ očakával pod heslom "čokoľvek" v encyklopédii. Príklady toho, čo ľudia považujú za encyklopedické nájdete na en:Wikipedia:Votes for deletion/Precedents a en:Wikipedia:What's in, what's out.
 • Ak máte podozrenie, že sa horeuvedené pravidlá porušujú, zvážte nasledovné:
  • Zmenu obsahu článku (normálna úprava)
  • Zmenu článku na presmerovanie, zachovanie histórie stránky
  • Návrh zmazania citátu na en:Wikipedia:Votes for deletion, ak spĺňa predpoklady na takéto konanie (uvedené na en:Wikipedia:Deletion policy). Aby ste pochopili, aké príspevky sú ohrozené zmazaním, je potrebné často sledovať tamojšie diskusie.
  • Zmenu týchto pravidiel po dosiahnutí konsenzu po vhodnej diskusii s ostatnými wikipedistami na diskusnej stránke. Pri pridávaní nových názorov sa vyjadrujte čo možno najzrozumiteľnejšie a poskytnite príklady, čo je správne a čo je podobné, ale nesprávne.

Poznámky[upraviť]

Note 1: Zatiaľ, čo účelom tejto stránky je zaznamenávať zásady, ktoré sú pevne zaužívané, stále sa vyvíja. Ak si želáte uviesť jej citáciu v diskusii, uistite sa, že poznáte jej aktuálnu verziu.

Note 2: Vezmite na vedomie, že Wikicitáty obsahujú množstvo obrázkov a niektoré z nich sa považujú za "fair use", aj keď sú v GFDL článkoch. Pozri aj Wikipédia:Autorské práva.

Note 3: Ak veríte, že vaše zákonné práva sú porušované, môžete o tom diskutovať s ostatnými zainteresovanými používateľmi, preniesť prípad do mailing listu, kontaktovať Wikimedia Foundation, alebo v prípadoch porušenia autorských práv nám dať vedieť na tejto stránke (en).