Preskočiť na obsah

Latinské výroky

Zo stránky Wikicitáty
 • A cane non magno saepe tenetur aper.
  • Často aj malý pes udrží diviaka.
 • A capilis usque ad ungues.
  • Od vlasov až po nechty.
 • A contrario sensu.
  • V opačnom zmysle.
 • A latere.
  • Zo strany.
 • Ad limine.
  • Od prahu (začiatku).
 • A nihilo.
  • Z ničoho.
 • A solis ortu usque ad occasum.
  • Od východu slnka až po západ.
 • Ab aeterno.
  • Od večnosti.(Odjakživa)
 • Ab imo pectore.
  • Z hĺbky srdca.
 • Ab uno disce omnes
 • Abducet praedam, qui occurrit prior
  • Korisť patrí tomu, kto na ňu skôr natrafil.
  • Slovenský frazeologizmus: Kto prv príde ten prv melie.
 • Abyssus abyssum invocat
  • Peklo prináša peklo.
  • Knižne:Chyba predchádza chybe.
 • Accidit in puncto quod non speratur in anno
  • V okamihu sa stane to, v čo nedúfaš roky.
 • Ad honorem Dei gloriam
 • Ad honorem Jesu
  • Na česť Ježišovu
  • Ľudová etymológia tvrdí, že zo skratky vznikol pozdrav AHOJ. Druhá verzia: Ahoj vznikol zľudovením námorníckeho pozdravu AHOI vodákmi.
 • Ad vitam aeternam
 • Alea iacta est'
 • Aliis alia placent
  • Každému sa páči niečo iné.
 • Amicitia semper prodest, amor aliquando etiam nocet
 • Amicum in secreto mone, palam lauda
  • Priateľa napomínaj v skrytosti (medzi štyrmi očami), chváľ ho verejne“.
 • Amicus cognoscitur amore, more, ore, re.
  • Priateľ sa pozná podľa lásky, mravov, reči a skutkov.
 • Amicus est tamquam alter idem
 • Annus horribilis
  • Hrozný rok.
 • Attingere caelum digito
  • Dotknúť sa prstom nebies.
 • Audaces fortuna adiuvat
 • Audiatur et altera pars
  • Nech je vypočutá aj druhá strana.
 • Audi partem alteram
 • Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil
 • Avē, caesar, moritūrī tē salūtant
 • Bacchus et argentum mutant mores sapientum.
  • Víno a peniaze menia mravy múdrych.
 • Barba non facit philosophum.
  • Brada nerobí filozofa.
 • Beata est vita conveniens naturae suae.
  • Šťastný je život, ktorý je v súlade s vlastnou prirodzenosťou.
 • Beata simplicitas.
  • Blažená prostota.
 • Beata solitudo, sola beatitudo.
  • Blažená samota, jediná blaženosť.
 • Beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus.
  • Blažený život nachádzame v duševnom pokoji a oslobodení od všetkých povinností. (Cicero)
 • Beatus ille, qui procul negotiis paterna rura bobus exercet suis.
  • Blažený je, kto ďaleko od ruchu na býčkoch orie otcovské polia.(Horácius)
 • Beatus vir qui habitat cum muliere sensata.
  • Blažený muž, ktorý nažíva s rozumnou ženou.
 • Bella gerant alii
  • Nech si ostatní vedú vojnu.Ovidius, Heroides 13, 84].
 • Bene legere saecla vincere
  • Čítať dobre, je majstrovstvo vekov.
 • Bis dat quī citō dat
  • Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
  • Po slovensky: Kto hneď platí, dva razy platí
  • Alebo: Kto rád dáva, dvakrát dáva
 • Bis vincit qui se vincit in victoria
 • Bona fortuna
 • Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ
 • Brevis esse latoro obscurus fio
  • Keď sa snažím byť stručný, tak kecám.
 • Canis caninam non est
  • Pes psa nezožerie.
 • Carpe diem
  • Využi deň (Horatius)
  • V zbierke ód 1.11 (Carminum Liber primus)
 • Castis omnia casta
  • Čistým je všetko čisté.
 • Clara pacta - boni amici
  • Jasné dohody - dobrí priatelia.
 • Cogito, ergo sum.
 • Compressis manibus sedere.
  • Sedieť so založenými rukami.
 • Contra factum non datur argumentum
  • Proti faktu niet argumentu.
 • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs
  • Proti moci smrti sa v záhrade nenachádza žiadna liečivá bylinka.
  • Verš v hexametri.
 • Cor unum et anima una
  • Jedno srdce a jedna duša.
 • Cornix cornici nunquam oculos effodit
  • Vrana vrane oči nevykole.
 • Cras, cras, semper cras, sic evadit aetas
  • Zajtra, zajtra, vždy len zajtra, tak ubieha život.
 • Crescit effendo fames
  • S jedlom rastie chuť.
 • Cuius regio, eius religio
  • Koho panstvo, toho náboženstvo
  • slovensky: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj.
 • Da mi basia mille.
 • Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.
  • Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou aj nebom. (Archimedes)
 • Daemon daemone pellitur.
  • Diabol sa vymetá diablom.
 • Damnant, quae non intelligunt.
  • Odsudzujú to, čo nechápu.
 • Damnum non facit qui iure suo utitur.
  • Neškodí, kto užíva svoje právo.
 • Dant animos vina.
  • Víno dodáva odvahu.
 • Dat iustus frena superbis.
  • Spravodlivý drží na uzde pyšných.
 • Date et dabitur vobis.
  • Dávajte a dajú vám.
 • De asini umbra disceptare.
  • Dohadovať sa o somársky tieň.
 • De auditu.
  • Z počutia.
 • De capite usque ad calcem.
  • Od hlavy po päty.
 • De die in diem.
  • Zo dňa na deň.
 • De duobus malis minus est semper eligendum.
  • Z dvoch ziel vždy treba voliť menšie.
 • De iure.
  • Podľa práva.
 • De mortuis nil nisi bene.
  • O mŕtvych len dobre.
 • De nobis nobiscum.
  • O nás s nami.
 • De se ipso modifice, de aliis honorifice.
  • O sebe skromne, o druhých s úctou.
 • De te fabula narratur.
 • De verbo ad verbum
  • Od slova do slova.
 • Divide et impera!
 • Dracō dormiēns numquam tītillandus
 • Dum spīrō, spērō
 • Dūra lēx, sed lēx
  • Tvrdý zákon, ale (napriek tomu) zákon.
 • E pluribus unum.
 • Ecce ego, mitte me.
  • Hľa tu som, mňa pošli.
 • Errare humanum est.
  • Mýliť sa je ľudské.
 • Error corrigitur, ubi depreheditur
  • Omyl sa opraví tam, kde sa naň príde.
 • Esse oportet ut vivas, non vivere, ut edas.
  • Treba jesť, aby sa žilo a nie žiť, aby sa jedlo.
 • Est modus in rebus, sunt certi denique fines.
  • Na všetko jestvuje spôsob, ale všetko má svoje hranice. (Horatius)
  • Napísané v hexametri
 • Ex abundatia cordis loquitur os.
  • Z plnosti srdca hovoria ústa.
 • Ex Astris, Scientia.
 • Ex labore gloria.
  • Z práce (námahy) je sláva.
 • Exempla trahunt.
  • Príklady priťahujú.
 • Fabas indulcat fames.
  • Hlad osládza bôb.
 • Fabas millifluas facit tibi esuries crudas.
  • Aj surové bôby ti hlad zmení na sladkú pochúťku.
 • Faber est suae quisque fortūnae
  • Každý je strojcom svojho šťastia Appius Claudius Caecus.
 • Fabricando fabrilia disces.
  • Prácou sa naučíš remeslo.
 • Fabula dicatur dum forte, lupus caveatur.
  • Zatiaľ čo sa práve rozpráva bájka, treba si dať pozor na vlka.
 • Fabula docet.
  • Z bájky plynie poučenie.
 • Fac et vives.
  • Toto rob a budeš žiť.
 • Fac tantum incipias, sponte disertus eris.
  • Hľaď, nech poriadne začneš, sama potom poplynie reč. ([[Ovídius]Ars amandi])
 • Faciam vos fieri piscatores hominum.
  • Urobím z vás rybárov ľudí.
 • Facies exorat amorem.
 • Facies tua computat annos.
  • Tvár ti zráta roky. ([[Juvenalis]Satirae])
 • Facile erit contentus cuius conscientia est munda.
  • Ľahko bude spokojný ten, koho svedomie je čisté.
 • Facile est dare vela secundis.
  • Ľahko je zveriť plachty priaznivému vetru.
 • Facile est imperium in bonos.
  • Ľahké je vládnuť dobrým. ([[Plautus]Miles gloriosus])
 • Facile est vincere non repugnantem.
  • Ľahko je premôcť toho, kto sa nebráni.
 • Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus.
  • Keď sme zdraví, ľahko sa nám chorým radí.
 • Facilius cadimus quam resurgimus.
  • Človek ľahšie padne, ako vstane.
 • Facis de necessitate virtutem.
 • Facit indignatio versum.
 • Fēstīnā lente!
  • Ponáhľaj sa pomaly!
 • Fīnis corōnat opus
  • Koniec korunuje dielo
 • Fortis cadere, cedere non potest
  • Statočný muž padne, ale neustúpi.
 • Gallina cecinit.Terentius, Formio
  • Sliepka zakikiríkala.
 • Gallus cantavit.
  • Kohút zaspieval.
 • Gallus in suo sterquilinio plurimum potest.
  • Kohút najviac zmôže na vlastnom smetisku.
 • Garrulus medicus secundus est morbus aegroto.
  • Utáraný lekár je ďaľšou chorobou pacienta.
 • Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
  • Radujme sa teda, pokým sme mladí.
 • Gaudent vehementer miseri cum invenerint sepulcrum.
  • Jasavú by pocítili radosť a plesali by, že už našli hrob.
  • Tým, ktorí by jasali radosťou a veselili sa, že našli hrob.
 • Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus.
  • Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.
 • Gaudete.
  • Radujte sa.
 • Gaudia non remanent, sed fugitiva volant.
  • Radosti nezostávajú, ale odlietajú.
 • Gaudia principium nostri sunt saepe dolore.
  • Radosť často znamená začiatok našej bolesti.
 • Gaudia sunt tria: pax, sapientia, copia rerum taedia sunt tria: lis et inertia, fraus mulierum.
  • Trojaká radosť: pokoj, múdrosť, všetkého dostatok. Trojaký žiaľ: hádka, lenivosť, ženská prefíkanosť.
 • Gaudium est miseris socios habere poenarum.
  • Pre nešťastných je útechou, keď v nešťastí nie sú sami.
 • Gaudium et spes
  • Radosť a nádej
 • Gaudium magnum nuntio vobis
  • Zvestujem vám veľkú radosť.
 • Geminat paccatum quem delicti non pudet
  • Dvojnásobne je vinný, kto sa za svoje previnenie nehanbí.
 • Gemitus dolores indicat, non vindicat
  • Nárek bolesti prejaví, ale nezahojí/Publius Syrus, Myslienky.
 • Generosos animos labor nutrit.
  • Ušľachtilé duše sa živia prácou.
 • Genetrix virtutum frugalitas.
  • Poctivosť je matkou všetkých cností.
 • Genitum, non factum, consubstantialem Patri.
  • Zrodený, nie stvorený, jednej podstaty s Otcom.
 • Genius loci.
  • Duch miesta.
 • Gens una sumus. Heslo Medzinárodnej šachovej federácie
  • Sme jedna rodina.
 • Genus irritabile vatum.
  • Prchké plemeno básnikov.
 • Gladiator in arena consilium capit.
  • Gladiátor sa rozhoduje až v aréne.
 • Glaebae adscriptus.
  • K hrude pripútaný.
 • Gloria et honor et pax omni operanti bonum.
  • Sláva, česť a pokoj čakajú na každého, kto koná dobro.
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
  • Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
 • Gloria mundana non est nisi visio vana.
  • Sláva, ktorú svet ponúkne, nie je nič iné ako zdanie klamné.
 • Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum.
  • Sláva Otcovi i Synovi i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i naveky vekov.
 • Gloria spernentem fovet, adversatur amantem.
  • Sláva praje tomu, kto ňou pohŕda, a nepraje tomu, kto po nej túži.
 • Gloria tibi, Domine.
  • Sláva tebe, Pane.
 • Gloria virtutis umbra.
 • Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo.
 • Habeat sibi
  • nech si má (pre mňa za mňa).
 • Habemus Papam
  • Máme pápeža
 • Habitus non facit monachum
  • Rúcho nerobí mnícha.
 • Hanibal ante portas
  • Hanibal pred bránami
 • Hic et nunc
  • tu a teraz.
 • Hīc Rhodos, hīc saltā!vide Aisopos
  • "Tu je Rhodos, tu skáč!".
  • Slovensky: Ukáž, co vieš!
 • Historia - magistra vitae
  • História - učiteľka života.
 • Hodie mihi, cras tibi
  • Dnes mne, zajtra tebe.
 • Homines sumus, non dei
  • Sme ľudia, nie bohovia.
 • Homō prōpōnit, Deus dispōnit (Thomas a Kempis)
 • Homō putat, Deus mūtat
 • Homō homini lupus est
 • Homo inter homines sum
 • Homo sum
  • Som človekom
 • Honores mutant mores
  • Pocty menia mravy.
 • Humanum est errare, sed diabolicum perseverare
  • Mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle diabolské.
 • Ignoscas aliis multa, nil tibi.
  • Odpúšťaj iným mnohé, (ale) sebe nič.
 • In articulo mortis
  • V okamihu smrti.
 • In vino veritas, in aqua sanitas
 • Inter arma enim silent leges
 • Inter arma silent Musae
 • Iactur paucorum, serva multos.
  • Obetuj niekoľkých, zachráň mnohých.
 • Justitia omnibus
  • Spravodlivosť pre všetkých.
 • Labor vincit omnia
  • Úsilie všetko prekoná.
 • Lex posteriori derogat lex priori
  • Neskoršia norma ruší normu predchádzajúcu.
 • Littera scripta manet
  • Napísané zostáva.
 • Manus manum lavat
  • Ruka ruku myje.
 • Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris
  • Pamätaj človeče, prach si a v prach sa obrátiš
 • Memento mori
  • Pamätaj, že musíš zomrieť.
 • Memento mori
  • Pamätaj na smrť
 • Memento bene factorum
  • Pamätaj na dobré skutky
 • Mens sana in corpore sano
  • V zdravom tele zdravý duch.
 • Minimo sono labuntur alta flumina
  • Potichu plynú hlboké rieky
 • Mors tua vita mea
  • Tvoja smrť je môj život.
 • Mens agitat molem
 • Multi multa, nemo omnia novit
  • Mnoho ľudí veľa vie.
 • Mundus vult decipi ergo decipiatur
  • Svet chce byť klamaný, nech je teda klamaný
 • Naturalia non sunt turpia
  • Prirodzené nie je nemravné.
 • Ne invoces expellere non possis
  • Nevyzývaj, čo nemôžeš zvládnuť.
 • Nemo malus felix, minimeque corruptor Iuvenalis, Satirae
  • Žiadny zlý človek nie je šťastný a najmenej ten, ktorý niekoho kazí
 • Nihil de nobis sine nobis
  • Nič o nás bez nás.
 • Nihil novi sub sole
 • Nomina stultorum, ubique locorum
  • Mená hlúpych, na každom mieste (Mená hlúpych na každom stĺpe).
 • Nondum omnium dierum sol occidit
 • Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.
  • Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv.
 • Non omnes quod liced honestum est.
  • Nie všetko čo je dovolené je správne.
 • Non omnia possumus omnes
  • Nie všetci môžeme všetko.
 • Non scholae, sed vitae discimus
 • Non vini vi no, sed vi no aquae
 • Nosce te ipsumCicero Tuskulské hovory.Gr. gnóthi seauton
  • Poznaj sám seba.
 • Nulla dies sine linea
  • Ani deň bez riadka.
 • Nulla tenaci invia est via.
  • Húževnatému nie je žiadna cesta nepriechodná.
 • Nulli rosae deest spina
  • Niet ruže bez tŕnia.
 • Nullum crimen sine lege
  • Kde nie je zákon, nie je zločin.
 • O tempora, o mores!
  • Ó časy! Ó mravy! ([[Cicero]Orationes contra Catilina])
 • O praeclarum custodem ovium, lupum!
  • Najlepším ochrancom ovce je vlk! (Cicero)
 • Occasio facit furem
  • Príležitosť robí zlodeja.
 • Omnia vincit amor et nos cedamus amoriVergilius,Georgica
  • Láska premáha všetko aj my teda ustúpme láske.
 • Omnis exceptio est ipsa quoque regula
  • Každá výnimka je v podstate tiež pravidlom
 • Omne initium est difficile
 • Omne principium grave
  • Každý začiatok je ťažký.
 • Omnia mea mecum portoCicero, Paradoxy.
  • Všetko svoje nosím so sebou.
 • Optima fide
  • V najlepšej viere.
 • Optima forma
  • V najlepšej forme (v duševnej pohode).
 • Optima philosophia meditatio (est) mortis
 • Ora et labora
  • Modli sa a pracuj.
 • Opus opificem probat
  • Dielo chváli autora.
 • Pacta sunt servanda
 • Patientia colligit rosas
  • Trpezlivosť ruže prináša.
 • Paulatim longius itur
  • Pomaly ďalej zájdeš.
 • Pecunia non olet
 • Per aspera ad astra
  • Tŕnistou cestou k hviezdam.
 • Pereat mundus, fiat reglamentum!
  • Nech zahynie svet, len keď sa dodržia predpisy.
 • Per me omnia
  • Skrze mňa všetko (nápis na zlatých rímskych minciach)
 • Per pedes apostolorum
  • Ísť pešo
 • Plenus venter non studet libenter
  • S plným žalúdkom sa ťažko učí
 • Poeta nascitur, non fit
 • Poeta nascitur, orator fit
  • Básnikom sa človek rodí, rečníkom sa stáva.
 • Potius sero quam numquam
  • Lepšie neskoro ako nikdy.
 • Propria laus sordet
  • Samochvála smrdí.
 • Puris omnia pura
  • Čistým je všetko čisté.
 • Qualis artifex pereo
  • Aký umelec vo mne umiera. Nero
 • Qualis vita, finis ita
  • Aký život, taký jeho koniec.
 • Qualis interrogatio, talis responzio
  • Aká otázka, taká odpoveď.
 • Qui non zelat non amat
  • Kto nežiarli, nemiluje.
 • Quid rides? De te fabula narratur
  • Prečo sa smeješ? Reč je o tebe.
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem
  • Čokoľvek robíš, rob rozumne a mysli na koniec.
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur
  • Čokoľvek sa povie latinsky, stále to vyznie vznešene.
 • Qui bene amat, bene castigat
  • Kto dobre miluje, dobre karhá.
 • Qui cito dat, bis dat
  • Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
 • Qui dormit, non peccat
  • Kto spí, nehreší.
 • Qui tacet, consentire videtur
 • Quid pro quo
  • Urob to pre mňa a ja to urobím pre teba.
  • Po slovensky: Ruka ruku myje.
  • niečo za niečo
 • Quod licet Iovi, non licet bovi
  • Čo je dovolené Jupiterovi, nie je dovolené volovi.
 • Quot capita, tot sententiae
  • Koľko hláv, toľko výrokov.
  • Po slovensky: Viac hláv, viac rozumu.
 • Quot hominus, tot sententiae
  • Koľko ľudí, toľko názorov.
 • Quis custodiet ipsos custodes
  • Kto bude strážiť strážcov?
 • Repetitio est mater studiorum
  • Opakovanie je matkou učenia
 • Rex non potest peccare
  • Kráľ sa nemôže zmýliť
 • Ridendo dicere verum
  • S úsmevom povedať pravdu
 • Sapienti sat
  • múdremu stačí.
 • Scio me nihil scire
 • Si vis pacem, para bellum
  • Ak chceš mier, buď pripravený na boj.
 • Sic transit gloria mundi
  • Tak sa pominie sláva sveta.
  • Slovensky: Svetská sláva, poľná tráva.
 • Silentium videtur confessio
  • Mlčanie vyznieva ako priznanie
  • Slovensky: Kto mlčí, ten svedčí
 • Sine labore non panis in ore
  • Slovensky: Bez práce nie sú koláče
 • Sudetia non cantat
  • Na sudetských horách sa nespieva. (porekadlo z Hanej)
 • Suum cuique
  • Každému, čo mu patrí. (Cicero)
 • Semper Fidelis
  • Vždy verný.
 • Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
  • Časy sa menia a my s nimi.
 • Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via
  • Teória bez praxe ako voz bez osi, prax bez teórie ako voz bez cesty.
 • Timeo puellas (et) oscula dantes
  • Bojím sa dievčat a tých, ktorí dávajú bozky.
 • Tunica pallio proprior
  • Bližšia košeľa ako kabát.
 • Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet
  • Tvojou záležitosťou je to vtedy, ak ti horí vlastná stena.
  • Slovensky: Nehas, čo ťa nepáli.
  • Slovensky: Neťahaj tigra za fúzy.
 • Ubi lex, ibi poena
  • Kde je zákon, tam je aj trest.
 • Urbi et orbi
  • Mestu a svetu.
 • Ut in omnibus glorificetur Deus
  • Aby vo všetkom bol oslávený Boh.
  • Používa sa často zkratka UIOGD.
 • Vacuum iuris
  • Prázdnota práva. (V.Tuka)
 • Vae victis
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas
  • Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť (kniha Kazateľ).
 • Variatio delectat
  • Zmena teší.
 • Veni, vidi, vici
  • Prišiel som, videl som, zvíťazil som.
 • Verba movent, exempla trahunt
  • Slová povzbudzujú, príklady priťahujú.
 • Verba volant, scripta manet
  • Povedané uletí, napísané pretrvá.
 • Veritas vincit
  • Pravda víťazí.
 • Vinum bonum laetificat cor hominis
  • Dobré víno rozveseľuje srdce človeka.
 • Vivat, crescat, floreat
  • Nech žije, rastie a prekvitá.
 • Vita incerta, mors certissima
  • Život je neistý, smrť je najistejšia.
 • Volenti non fit iniuria
  • Tomu, kto chce, sa nedeje krivda (neprávosť).
 • Vox populi, vox Dei
  • Hlas ľudu, hlas boží.