Preskočiť na obsah

Jozef II.

Zo stránky Wikicitáty

Jozef II. (* 13. marec 1741, Viedeň – † 20. február 1790, Viedeň) bol od roku 1764 kráľom a od roku 1765 cisárom Svätej rímskej ríše nemeckého národa, v rokoch 1765 - 1780 bol spoluvládcom v rakúskej monarchii a v rokoch 1780 - 1790 bol panovníkom v rakúskej monarchii. Je autorom Tolerančného patentu.

Potvrdené výroky

[upraviť]

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, čas a miesto, kde to autor povedal:

 • Zemepanská moc bez výnimky obsahuje všetko, čo v cirkvi je nie z božského, ale z ľudského nálezu a ustanovenia.
(vládna norma z 19. decembra 1781)
 • Ríša, ktorú spravujem musí byť spravovaná podľa mojich zásad; predsudky, fanatizmus, straníctvo a otroctvo ducha musia byť potlačené a každý poddaný musí byť upovedomený o používaní občianskych slobôd.
(v liste grófovi Colloredovi, salzburgskému arcibiskupovi)
 • Boh ma chráni pre tým, myslieť si, že je ľahostajné, ak sa stanú príslušníkmi štátu protestanti alebo zostanú katolíkmi, a sú spojený s bohoslužbami, ktoré zdedili po otcoch alebo sa ich aspoň zúčastňujú. Všetko čo mám by som dal za to, keby všetci protestanti štátov Vašich pristúpili ku katolíctvu. Slovo tolerancia pre mňa znamená len toľko, že by som vo všetkých iba pozemských veciach každému bez rozdielu náboženstva zveril úrad, dovolil mu, aby mohol mať majetok, vykonával remeslo a bol štátnym občanom, ak by k tomu bol spôsobilý a štátu a jeho hospodárstvu užitočný.
 • Pre mňa je tolerancia čisto svetskou záležitosťou... Som pripravený zamestnať každého, ale každého, kto sa venuje roľníctvu alebo obchodu, alebo usadiť v meste toho, kto má príslušnú odbornosť a prinesie výhody či usilovnosť do mojich krajín... Mojou zásadou je úplná sloboda vierovyznania; potom bude len jedno jediné náboženstvo, v ktorom záleží na tom, aby všetci boli vychovávaní k prospechu štátneho celku... Ak je zaobstaraná služba štátu, zákon prírody a spoločnosti, ak sa dostáva Najvyššej bytosti úcty a motlitieb, nie je dôvod, aby ste sa Vy, dočasní vládcovia, miešali do iných vecí. To je moje zmýšľanie; Vaše veličenstvo ho pozná; bojím sa, že ich nikdy nezmením.
V roku 1777.
 • Ak nebude táto metóda prijatá, nezachráni sa tým viac duší, ale skôr sa stratí viac užitočných a potrebných tiel. Nezhoduje sa s mojimi zásadami konať veci len napolovicu; je treba buď plnú slobodu kultu, alebo musíte zo všetkých svojich krajín vyhnať všetkých, ktorí neveria v to isté ako Vy a k vzývaniu rovnakého boha neprijímajú všetky normy ako Vy.
V liste Márii Terézii o postoji k protestantom.
 • ... vrchnosť k svojmu bujnému životu a udržaniu svojich, často kúpených, výhod nesnaží sa rozmnožiť svoje príjmi zavádzaním priemyslu, ale sužovaním a znepokojovaním poddaných.
Z cestovného denníku Jozefa II., rok 1771, podľa knihy: P. Bělin, České země a habsburský absolutismus ve druhé polovině 18. a na počátku 19. století.
 • ... tieto spoločnosti, zanechané bez potrebného dozoru, mohli by sa zvrnúť do výstredností, nebezpečných pre náboženstvo, poriadok a mravy. Mne síce ich tajomnstvá nie sú známe, predsa však viem, že skutočne urobili niečo dobré pre najbližších, chudobných a pre šírenie vzdelanosti ...
Z patentu Jozefa II. o slobodných slobodomurároch, rok 1785.

Prisudzované výroky

[upraviť]

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, ktorých autorstvo je prisudzované dotyčnej osobe:

 • Prepáčte, ale mojím remeslom je byť rojalistom.
Keď Jozef II. hovoril v jednej parížskej spoločnosti o povstaleckých kolóniach v Amerike. Francúzsko ich podporovalo (boli nadšení Washingtonom a Lafayettom) a Jozef II. bol nútený dať najavo svoj názor.

Vo výrokoch

[upraviť]
 • Tolerančný patent na nás pôsobí ako pohrebné kázania. Žijeme v smutnej dobe; ak sa Boh nad nami nezmiluje, čo z nás bude?
Biskup zo Szombathely (Kamenice) v Uhorsku v dopise biskupovi z Egeru.
 • Zanikajúci je tento dom, ale Jozefova sláva nepominie; dal nám toleranciu - a tá dáva nesmrteľnosť.
Ďakovný oslavný nápis na mešťanskom dome vo Viedni.

Iné projekty

[upraviť]
 • Spolupracuj na Wikipédii Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Jozef II. Habsburský
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jozef II.